Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Účinek vybraných léčiv na aktivitu cholinesterázy
Název práce v češtině: Účinek vybraných léčiv na aktivitu cholinesterázy
Název v anglickém jazyce: Effects of selected drugs on activity of cholinesterases.
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra farmakologie a toxikologie (16-16170)
Vedoucí / školitel: PharmDr. Marie Vopršalová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 18.12.2009
Datum zadání: 18.12.2009
Datum a čas obhajoby: 27.09.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:31.08.2011
Datum proběhlé obhajoby: 27.09.2011
Oponenti: PharmDr. Ludmila Melicharová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Vypracovat literární rešerši k zadanému tématu
2. Zvládnutí metodiky
3. Provedení pokusů
4. Vyhodnocení a uvedení výsledků do vztahu s literárními údaji
Seznam odborné literatury
dle doporučení externího školitele
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK