Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Biologically active metabolites of plants.7.Alkaloids from Corydalis yanhusuo and their biological activity.
Název práce v češtině:
Název v anglickém jazyce:
Biologically active metabolites of plants.7.Alkaloids from Corydalis yanhusuo and their biological activity.
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra farmaceutické botaniky (16-16130)
Vedoucí / školitel: prof. Ing. Lucie Cahlíková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.11.2009
Datum zadání: 30.11.2009
Datum a čas obhajoby: 02.06.2011 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:13.05.2011
Datum proběhlé obhajoby: 02.06.2011
Oponenti: doc. PharmDr. Tomáš Siatka, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Make a literature research on secondary metabolites content in Corydalis yanhusuo. Describe methods used for their isolation, identification and summarize their biological activities.

2. Work up the alkaloidal fraction of chlorides soluble in chloroform, phenolic (Cl s in CHCl3, phenol.) from Corydalis yanhusuo, isolate minimally one alkaloid in pure form. Identify its structure using MS, NMR methods and spectral data reported in literature.

3. Prepare isolated compounds for biological testing (antioxidative activity, inhibition of erythrocyte AChE and serum BuChE).

4. Analyse all results and write diploma thesis.
Seznam odborné literatury
Abstract journals Chemical Abstracts, Medicinal and Aromatic Plants Abstracts, journals with phytochemical theme (Fitoterapia, Planta Medica, Phytotherapeutical Research aj., database e.g. Beilsteins Handbuch der Org. Chemie and others).
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK