Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Léčba deprese
Název práce v češtině: Léčba deprese
Název v anglickém jazyce: The pharmacotherapy of the depression
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra farmakologie a toxikologie (16-16170)
Vedoucí / školitel: PharmDr. Ludmila Melicharová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.12.2009
Datum zadání: 03.12.2009
Datum a čas obhajoby: 27.09.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:28.08.2011
Datum proběhlé obhajoby: 27.09.2011
Oponenti: PharmDr. Marie Vopršalová, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1.Vyhledání dostupných informací týkajících se zadaného tématu v odborné literatuře a v informačních databázích
2. Analýza a kritické posouzení dosavadního stavu v dané oblasti
3. Sestavení získaných informací do odborného sdělení - přehledné práce o léčivých přípravcích využívaných k léčbě deprese
Seznam odborné literatury
Rang H.P., DaleM. M., Ritter J. M., Gardner P.: Pharmacology Sixth Edition Churchill Livingstone 2007
2. Waller D.G., Renwick A.G., Hillier K.: Medical Pharmacology and Therapeutics Saunders 2001
3. Lullman H., Mohr K., Wehling M.: Farmakologie a toxikologie Grada 2004
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK