Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Proteiny Bcl-2 rodiny a jejich funkce ve vnější mitochodnriální membráně během apoptózy
Název práce v češtině: Proteiny Bcl-2 rodiny a jejich funkce ve vnější mitochodnriální membráně
během apoptózy
Název v anglickém jazyce: Bcl-2 proteins and their role in outer mitochondrial membrane during apoptosis
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyziologie (31-152)
Vedoucí / školitel: Mgr. Ivana Švandová
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 10.01.2010
Datum zadání: 10.01.2010
Datum odevzdání elektronické podoby:01.06.2010
Datum odevzdání tištěné podoby:01.06.2010
Datum proběhlé obhajoby: 08.06.2010
Oponenti: doc. RNDr. Jiří Novotný, DSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK