Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Využití Rorschachovy metody v psychologické diagnostice parafilií
Název práce v češtině: Využití Rorschachovy metody v psychologické diagnostice parafilií
Název v anglickém jazyce: The use of the Rorschach method in psychological assessment of paraphilias
Akademický rok vypsání: 2004/2005
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra psychologie (21-KPS)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D., DSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 08.01.2010
Datum zadání: 08.01.2010
Datum a čas obhajoby: 21.12.2009 10:00
Datum proběhlé obhajoby: 21.12.2009
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Jiří Šípek, CSc., Ph.D.
  doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc.
 
 
Předběžná náplň práce

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK