Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kritika demokracie z pozic českého katolického prostředí v letech 1918-1938
Název práce v češtině: Kritika demokracie z pozic českého katolického prostředí v letech 1918-1938
Název v anglickém jazyce: Critics of democracy from the Czech Catholic positions in years 1918-1938
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav politologie (21-UPOL)
Vedoucí / školitel: prof. Mgr. Vratislav Doubek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 08.01.2010
Datum zadání: 08.01.2010
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 21.09.2009 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:21.09.2009
Datum proběhlé obhajoby: 21.09.2009
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D.
  doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK