Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Účinky kumarinů na kardiovaskulární systém
Název práce v češtině: Účinky kumarinů na kardiovaskulární systém
Název v anglickém jazyce: The effects of coumarins on the cardiovascular system
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra farmakologie a toxikologie (16-16170)
Vedoucí / školitel: prof. PharmDr. Přemysl Mladěnka, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.11.2009
Datum zadání: 30.11.2009
Datum a čas obhajoby: 06.06.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:02.05.2011
Datum proběhlé obhajoby: 06.06.2011
Oponenti: PharmDr. Martin Doseděl, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Kumariny jsou rozsáhlou skupinou látek původně přírodního původu. Jejich hlavní využití spočívá tradičně v terapii hyperkoagulačních stavů (warfarin). Na druhé straně je třeba zdůraznit, že ne každý kumarin je současně antikoagulans a naopak se jeví, že některé kumariny by mohly být vhodnými léčivy i na jiné indikace (antioxidaniční a antiagregační účinky např. v terapii ischemické chroby srdeční).

Tato DP by měla zhodnotit současné znalosti o případném terapeutickém využití kumarinů.


Pro úspěšné vypracování této experimentální diplomové práce je nutné:
- nastudování dostupné literatury
- vypracování DP
Seznam odborné literatury
Kumariny jsou rozsáhlou skupinou látek původně přírodního původu. Jejich hlavní využití spočívá tradičně v terapii hyperkoagulačních stavů (warfarin). Na druhé straně je třeba zdůraznit, že ne každý kumarin je současně antikoagulans a naopak se jeví, že některé kumariny by mohly být vhodnými léčivy i na jiné indikace (antioxidaniční a antiagregační účinky např. v terapii ischemické chroby srdeční).

Tato DP by měla zhodnotit současné znalosti o případném terapeutickém využití kumarinů.


Pro úspěšné vypracování této experimentální diplomové práce je nutné:
- nastudování dostupné literatury
- vypracování DP     
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK