Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Porovnání železo chelatačních vlastností syntetických chelátorů železa
Název práce v češtině: Porovnání železo chelatačních vlastností syntetických chelátorů železa
Název v anglickém jazyce: Comparison of iron-chelating properties of synthetic iron chelators
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra farmakologie a toxikologie (16-16170)
Vedoucí / školitel: prof. PharmDr. Přemysl Mladěnka, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.11.2009
Datum zadání: 30.11.2009
Datum a čas obhajoby: 06.06.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:17.04.2011
Datum proběhlé obhajoby: 06.06.2011
Oponenti: doc. PharmDr. Jana Pourová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Chelátory železa jsou rozsáhlou skupinou látek s velmi variabilní chemickou strukturou. Jsou využívány terapeuticky v různých indikacích již po řadu let a další indikace jsou v současné době předmětem výzkumu. Různé patologické stavy mohou mít silný vliv na účinnost chelatace železa. Například nadějné použití těchto látek jako preventivních látek při reperfúzní terapii akutního infarktu myokardu vyžaduje zachování železo chelatační účinnosti i při nízkých hodnotách pH (acidoza), naopak v terapii talasemie asi není vliv pH tak významný.

Pro úspěšné vypracování této experimentální diplomové práce je nutné:
- nastudování dostupné literatury
- provedení experimentů
- statistické vyhodnocení výsledků
- vypracování DP
Seznam odborné literatury
Carter P. Spectrophotometric determination of serum iron at the submicrogram level with a new reagent (ferrozine). Anal Biochem. 1971 Apr;40(2):450-8.

Ferrali M, Signorini C, Caciotti B, Sugherini L, Ciccoli L, Giachetti D, Comporti M. rotection against oxidative damage of erythrocyte membrane by the flavonoid quercetin and its relation to iron chelating activity. FEBS Lett. 1997 Oct 20;416(2):123-9.

Hermes-Lima M, Nagy E, Ponka P, Schulman HM. The iron chelator pyridoxal isonicotinoyl hydrazone (PIH) protects plasmid pUC-18 DNA against *OH-mediated strand breaks. Free Radic Biol Med. 1998 Nov 15;25(8):875-80. (file: PIH protect plasmid)

Kalinowski DS, Richardson DR. Future of toxicology-iron chelators and differing modes of action and toxicity: the changing face of iron chelation therapy. Chem Res Toxicol. 2007 May;20(5):715-20

Liu ZD, Hider RC. Design of clinically useful iron(III)-selective chelators. Med Res Rev. 2002 Jan;22(1):26-64.

Moridani MY, Pourahmad J, Bui H, Siraki A, O'Brien PJ. Dietary flavonoid iron complexes as cytoprotective superoxide radical scavengers. Free Radic Biol Med. 2003;34(2):243-53. file: Dietary flavonoid iron complexes as cytoprotective superoxide radical scavengers

Zheng H, Weiner LM, Bar-Am O, Epsztejn S, Cabantchik ZI, Warshawsky A, Youdim MB, Fridkin M. Design, synthesis, and evaluation of novel bifunctional iron-chelators as potential agents for neuroprotection in Alzheimer's, Parkinson's, and other neurodegenerative diseases. Bioorg Med Chem. 2005;13(3):773-83.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK