Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Laboratorní příručka a standardní operační postupy pro hematologický úsek OKBH, Panochova nemocnice s.r.o. Turnov
Název práce v češtině: Laboratorní příručka a standardní operační postupy pro hematologický
úsek OKBH, Panochova nemocnice s.r.o. Turnov
Název v anglickém jazyce: Laboratory manual and standard operating techniques in the hematology
section of OKBH, Panoch´s hospital s.r.o., Turnov.
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biologických a lékařských věd (16-16150)
Vedoucí / školitel: PharmDr. Petr Jílek, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.12.2009
Datum zadání: 01.12.2009
Datum a čas obhajoby: 03.06.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:02.05.2011
Datum proběhlé obhajoby: 03.06.2011
Oponenti: Ing. Lucie Křivčíková
 
 
 
Konzultanti: RNDr. Petr Brzák
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK