Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kvasinky jako model pro studium savčích onkogenních transkripčních faktorů
Název práce v češtině: Kvasinky jako model pro studium savčích onkogenních transkripčních faktorů
Název v anglickém jazyce: Study of the mammalian oncogenic transcription factors in the yeast model
Klíčová slova: Onkogen, kvasinkový systém, transkripční faktory, vznik rakoviny, heterologní exprese
Klíčová slova anglicky: Oncogene, yeast, transcription factor, oncogenic transformation, heterologous expression
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Vedoucí / školitel: Mgr. Blanka Zámostná, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 08.01.2010
Datum zadání: 29.04.2010
Datum odevzdání elektronické podoby:07.06.2010
Datum odevzdání tištěné podoby:07.06.2010
Datum proběhlé obhajoby: 08.06.2010
Oponenti: RNDr. Vratislav Šťovíček, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK