Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Úloha interleukinu-17 v transplantaci ledvin
Název práce v češtině: Úloha interleukinu-17 v transplantaci ledvin
Název v anglickém jazyce: The role of IL-17 in kidney transplantation
Klíčová slova: ledvinný, transplantace, štěp, interleukin-17, rejekce
Klíčová slova anglicky: Kidney, renal, allograft, transplantation, interleukin-17, rejection
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra buněčné biologie (31-151)
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Ilja Stříž, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 08.01.2010
Datum zadání: 12.05.2010
Datum odevzdání elektronické podoby:23.05.2010
Datum odevzdání tištěné podoby:23.05.2010
Datum proběhlé obhajoby: 10.06.2010
Oponenti: doc. RNDr. Magdaléna Krulová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK