Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Extrakce na tuhou fázi metodou Lab-On-Valve
Název práce v češtině: Extrakce na tuhou fázi metodou Lab-On-Valve
Název v anglickém jazyce: Solid phase extraction by method Lab-On-Valve
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra analytické chemie (16-16140)
Vedoucí / školitel: doc. PharmDr. Petr Chocholouš, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.12.2009
Datum zadání: 15.12.2009
Datum a čas obhajoby: 01.06.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:11.05.2011
Datum proběhlé obhajoby: 01.06.2011
Oponenti: prof. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK