Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Hledání využitelnosti mobilního telefonu pro fotografování v mikroskopu ve výce katedry biologicko-lékařských věd
Název práce v češtině: Hledání využitelnosti mobilního telefonu pro fotografování
v mikroskopu ve výce katedry biologicko-lékařských věd
Název v anglickém jazyce: Searching of posibility to exploit the mobile phone for photography
in the microscope at education in the Department of Biological
and Medical Sciences
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biologických a lékařských věd (16-16150)
Vedoucí / školitel: PharmDr. Miroslav Kovařík, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.10.2009
Datum zadání: 15.10.2009
Datum a čas obhajoby: 12.09.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:12.08.2011
Datum proběhlé obhajoby: 12.09.2011
Oponenti: PharmDr. Petra Fikrová, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: MUDr. Jiří Hochmann, CSc.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK