Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Studium stability derivátu glycinu s NBD-Cl
Název práce v češtině: Studium stability derivátu glycinu s NBD-Cl
Název v anglickém jazyce: Study of Glycine-NBDCl Derivate Stability
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biofyziky a fyzikální chemie (16-16110)
Vedoucí / školitel: Ing. Vladimír Kubíček, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 18.12.2009
Datum zadání: 18.12.2009
Datum a čas obhajoby: 06.06.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:10.05.2011
Datum proběhlé obhajoby: 06.06.2011
Oponenti: doc. Ing. Alice Lázníčková, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK