Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Chromatografické stanovení albendazolu a jeho metabolitů
Název práce v češtině: Chromatografické stanovení albendazolu a jeho metabolitů
Název v anglickém jazyce: Chromatographic Determination of Albendazole and Its Metabolites
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biofyziky a fyzikální chemie (16-16110)
Vedoucí / školitel: Ing. Vladimír Kubíček, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 18.12.2009
Datum zadání: 18.12.2009
Datum a čas obhajoby: 06.06.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:07.05.2011
Datum proběhlé obhajoby: 06.06.2011
Oponenti: RNDr. Michaela Jezberová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK