Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Majetkoprávní důsledky rozvodu manželství
Název práce v češtině: Majetkoprávní důsledky rozvodu manželství
Název v anglickém jazyce: Property consequences of the divorce of marriage
Klíčová slova: rozvod manželství, společné jmění manželů, společné bydlení manželů, vypořádání
Klíčová slova anglicky: the divorce of marriage, the community property of spouses, the common household of spouses, settlement
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanského práva (22-KOP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Josef Salač, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 07.01.2010
Datum zadání: 09.11.2010
Datum a čas obhajoby: 25.01.2011 12:00
Místo konání obhajoby: 139
Datum odevzdání elektronické podoby:01.12.2010
Datum odevzdání tištěné podoby:01.12.2010
Datum proběhlé obhajoby: 25.01.2011
Oponenti: prof. JUDr. Jiří Švestka, DrSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK