Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Biologické účinky přírodních látek obsažených v čaji
Název práce v češtině: Biologické účinky přírodních látek obsažených v čaji
Název v anglickém jazyce: Biological effects of natural compounds contained in tea
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biochemických věd (16-16160)
Vedoucí / školitel: doc. PharmDr. Iva Boušová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 14.10.2009
Datum zadání: 14.10.2009
Datum a čas obhajoby: 01.06.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:05.05.2011
Datum proběhlé obhajoby: 01.06.2011
Oponenti: Ing. Lucie Trnková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Vypracování rešerše:

1) Obsahové látky čaje - polyfenolické sloučeniny (katechiny, teaflaviny, tearubiginy),
purinové alkaloidy (kofein), silice (geraniol, linalool,…), aminokyseliny,…

2) Druhy čaje - zelený, černý, bílý, oolong, pu-erh

3) Antiooxidační vlastnosti

4) Biologické účinky na živočišný/lidský organismus - kardiovaskulární onemocnění,
diabetes mellitus, nádorové bujení,…

Sepsání závěrečné práce na základě provedené rešerše
Seznam odborné literatury
Sharangi AB (2009) Medicinal and therapuetic potentialities of tea (Camellia sinensis L.) - A review. Food Res. Int. 42:529-535.

Dufresne CJ, Farnworth ER (2001) A review of latest research findings on the health promotion properties of tea. J. Nutr. Biochem. 12:404-421.

Khan N, Mukhtar H (2007) Tea polyphenols for health promotion. Life Sci. 81:519-533.

Slanina J, Táborská E (2004) Příjem, biologická dostupnost a metabolismus rostlinných polyfenolů u člověka. Chem. Listy 98:239-245.

Janega P a Babál P (2007) Tea - source of a delicious drink with health benefits. In: Ďuračková Z a Knasmüller S (eds.) The activity of natural compounds in diseases prevention and therapy. 1st ed., Slovac Academic Press, Bratislava, str. 107-125.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK