Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Detekce a analýza biologických stop u případů sexuálního násilí
Název práce v češtině: Detekce a analýza biologických stop u případů sexuálního násilí
Název v anglickém jazyce: Detection and analysis of biological evidences in sexual assaul cases
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biochemických věd (16-16160)
Vedoucí / školitel: prof. Ing. Vladimír Wsól, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.11.2009
Datum zadání: 30.11.2009
Datum a čas obhajoby: 27.09.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:25.08.2011
Datum proběhlé obhajoby: 27.09.2011
Oponenti: prof. RNDr. Eva Kvasničková, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Osvojení si zásad práce s odbornou literaturou
2. Vyhledání a zpracování odpovídající recentní literatury
3. Sumarizace výsledků získaných na dané téma v naší laboratoři
4. Vypracování podrobné rešerše
Seznam odborné literatury
John M. Butler - Forensic DNA Typing

Angel Carracedo - Forensic DNA Typing Protocols

Graeme I. Murray, Stephanie Curran - Laser Capture Microdissection Methods and Protocols

Christopher J. De Jonge, Christopher L. R. Barratt - The Sperm Cell Production, Maturation, Fertilization, Regeneration

časopisy:

Journal of Forensic Science

Forensic Science International

Forensic Science International - Genetics
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK