Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Analýza ukazatele Commitment to Development Index
Název práce v češtině: Analýza ukazatele Commitment to Development Index
Název v anglickém jazyce: Analysis of the Commitment to Development Index
Klíčová slova: Index vstřícnosti k rozvojovým zemím; environmentální politika; složené ukazatele; rozvojové země; visegrádské země
Klíčová slova anglicky: Commitment to Development Index; environmental policy; composite indicators; developing countries; Visegrad countries
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Doktorský program Environmentální studia (24-DES)
Vedoucí / školitel: doc. PaedDr. Tomáš Hák, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 13.05.2010
Datum zadání: 13.05.2010
Datum odevzdání elektronické podoby:20.11.2013
Datum proběhlé obhajoby: 09.03.2015
Oponenti: doc. RNDr. Pavel Nováček, CSc.
  prof. Ing. Petr Šauer, CSc.
 
 
Předběžná náplň práce
Cíle disertační práce:
- vypočítat CDI pro ČR ( v případé nedostatku dat alespoň většinu jeho komponentů)
- provést kvantitativní analýzu CDI
Metody práce: sběr a analýza dat, metodika ukazatele CDI, korelační a regresní analýzy, shluková analýza
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK