Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Krystalochemie granátů pyralspitové skupiny
Název práce v češtině: Krystalochemie granátů pyralspitové skupiny
Název v anglickém jazyce: Crystal chemistry of pyralspite garnets
Klíčová slova: pyrop, granát, České středohoří, Podkrkonoší, Šavaryn Caram, Mongolsko, EPMA, LA-ICP-MS, ICP-OES, prášková rentgenová analýza, Rietveldovo zpřesnění, Mössbauerova spektroskopie
Klíčová slova anglicky: pyrope, garnet, České středohoří (The Central Bohemian Uplands), Podkrkonoší (The Giant Mountains), Shavaryn Tsaram, Mongolia, EPMA, LA-ICP-MS, ICP-OES, x-ray powder diffraction analysis, Rietveld refinement, Mössbauer spectroscopy
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů (31-430)
Vedoucí / školitel: RNDr. Roman Skála, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 06.01.2010
Datum zadání: 21.01.2010
Datum odevzdání elektronické podoby:25.08.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:25.08.2011
Datum proběhlé obhajoby: 20.09.2011
Oponenti: doc. RNDr. Jaromír Ulrych, DrSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK