Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Hledání transcendetálního historismu (k teoretickým předpokladům archeologické metody Michela Foucaulta)
Název práce v češtině: Hledání transcendetálního historismu
(k teoretickým předpokladům archeologické metody Michela Foucaulta)
Název v anglickém jazyce: The Search for Transcendental Historicism.
On the Theoretical Presuppositions of Michel Foucault´s Archeological Method
Akademický rok vypsání: 2002/2003
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Doktorský program Antropologie (24-DAN)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 06.01.2010
Datum zadání: 06.01.2010
Datum odevzdání elektronické podoby:30.03.2010
Datum proběhlé obhajoby: 09.06.2010
Oponenti: prof. Mgr. Miroslav Petříček, Dr.
  doc. Mgr. Josef Fulka, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK