Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
The Humanist Virtuoso : počátky, idea a ilustrace experimentální filosofické antropologie v Traktátu o lidské přirozenosti Davida Huma
Název práce v češtině: The Humanist Virtuoso : počátky, idea a ilustrace experimentální filosofické antropologie v Traktátu o lidské přirozenosti Davida Huma
Název v anglickém jazyce: The Humanist Virtuoso : Beginnings, Idea and Illustration of Hume´s experimental philosophical anthropology in Treatise of Human Nature
Klíčová slova: filosofická antropologie, lidská přirozenost, experimentální filosofie, David Hume
Klíčová slova anglicky: philosophical anthropology, human nature, experimental philosophy, David Hume
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Doktorský program Antropologie (24-DAN)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 06.01.2010
Datum zadání: 06.01.2010
Datum odevzdání elektronické podoby:04.04.2013
Datum proběhlé obhajoby: 14.06.2013
Oponenti: doc. PhDr. Zdeněk Pinc
  Mgr. Richard Zika, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK