Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Homosexualita v praxi a diskurzu trestního práva, medicíny a občanské společnosti od vydání trestního zákona z roku 1852 do přijetí trestního zákona z roku 1961
Název práce v češtině: Homosexualita v praxi a diskurzu trestního práva, medicíny a občanské společnosti od vydání trestního zákona z roku 1852 do přijetí trestního zákona z roku 1961
Název v anglickém jazyce: Homosexuality in the Praxis and Discourse of Penal Law, Medicine and Civic Society from the Adoption of the 1852 Penal Code to the Adoption of the 1961 Penal Code
Klíčová slova: homosexualita, trestní právo, právní dějiny, kulturní dějiny, perzekuce homosexuálů, práva homoseuxálů, české země
Klíčová slova anglicky: homosexuality, penal law, history of law, cultural history, persecution of homosexuals, homosexuals' rights, Czech lands
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Doktorský program Antropologie (24-DAN)
Vedoucí / školitel: prof. Mgr. Martin Putna, Dr.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 06.01.2010
Datum zadání: 06.01.2010
Datum odevzdání elektronické podoby:08.01.2013
Datum proběhlé obhajoby: 17.04.2013
Oponenti: doc. Věra Sokolová, M.A., Ph.D.
  doc. Mgr. Denisa Nečasová, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK