Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Urbanisation of the !Xun Bushmen in the area of Grootfontein in Namibia
Název práce v češtině: Urbanisation of the !Xun Bushmen in the area of Grootfontein in Namibia
Název v anglickém jazyce: Urbanisation of the !Xun Bushmen in the area of Grootfontein in Namibia
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Doktorský program Antropologie (24-DAN)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Josef Kandert, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 06.01.2010
Datum zadání: 06.01.2010
Datum odevzdání elektronické podoby:27.05.2014
Datum proběhlé obhajoby: 08.09.2014
Oponenti: prof. RNDr. Ivo Budil, Ph.D., DSc.
  Petr Skalník, Dr., CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK