Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Bydlení u Kosmonautů a v "centru vesmíru": Každodennost panelového sídliště Jižní Město v Praze v proměnách času
Název práce v češtině: Bydlení u Kosmonautů a v "centru vesmíru": Každodennost panelového sídliště Jižní Město v Praze v proměnách času
Název v anglickém jazyce: Living Close to the Astronauts and 'in the Centre of the Universe': Every-day Life of the 'Panel Housing' Estate Jižní Město in Prague
Klíčová slova: panelová sídliště, urbánní antropologie, Jižní Město, bydlení, lokální/kolektivní paměť, lokální/urbánní identita, každodennost, město, tzv. normalizace
Klíčová slova anglicky: panel-housing estates, urban anthropology, Jižní Město, housing, local/collective memory, local/urban identity, everyday life, city, so-called normalisation
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Doktorský program Antropologie (24-DAN)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 06.01.2010
Datum zadání: 06.01.2010
Datum odevzdání elektronické podoby:16.06.2014
Datum proběhlé obhajoby: 17.12.2014
Oponenti: PhDr. Dana Bittnerová, CSc.
  MUDr. Jana Nosková
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK