Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Habitus hazadrního hráče. Etnografická rekonstrukce radikální alternativy v období reálného socialismu
Název práce v češtině: Habitus hazadrního hráče. Etnografická rekonstrukce radikální alternativy v období reálného socialismu
Název v anglickém jazyce: Gamblers´habitus: An Ethnographical Reconstruction of a radical Alternative in the Era of Really-existing Socialism
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Doktorský program Antropologie (24-DAN)
Vedoucí / školitel: Mgr. Yasar Abu Ghosh, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 06.01.2010
Datum zadání: 06.01.2010
Datum odevzdání elektronické podoby:07.07.2011
Datum proběhlé obhajoby: 23.09.2011
Oponenti: prof. PhDr. Josef Alan, CSc.
  MUDr. Pavel Kolář
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK