Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Pentecostalism among Czech and Slovak Roma: The religiosity of Roma and the practices of inclusion of the Roma in the brotherhood in salvation. Autonomy and Conversions among Roma in Márov
Název práce v češtině: Pentecostalism among Czech and Slovak Roma: The religiosity of Roma and the practices of inclusion of the Roma in the brotherhood in salvation. Autonomy and Conversions among Roma in Márov
Název v anglickém jazyce: Pentecostalism among Czech and Slovak Roma: The religiosity of Roma and the practices of inclusion of the Roma in the brotherhood in salvation. Autonomy and Conversions among Roma in Márov
Klíčová slova: Romové, náboženství, konverze, misie, autonomie, empowerment, zplnomocnění, letniční hnutí, charismatici, marginalita, vzdělání, autorita, charisma, rozvoj
Klíčová slova anglicky: Roma, Gypsies, Religion, Conversion, Mission, Autonomy, Empowerment, Pen-tecostalism, Charismatic Christianity, Marginality, Education, Authority, Charis-ma, Kinship, Faith based organizations, Development
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Doktorský program Antropologie (24-DAN)
Vedoucí / školitel: Mgr. Yasar Abu Ghosh, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 06.01.2010
Datum zadání: 06.01.2010
Datum odevzdání elektronické podoby:30.06.2014
Datum proběhlé obhajoby: 19.09.2014
Předmět: Obhajoba disertační práce (YDA999)
Oponenti: Mgr. Tomáš Hrustič, Ph.D.
  Asonzeh Ukah, Dr.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK