Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Terapeutické hrdinství: zjednávání posttraumatické stresové poruchy u válečných veteránů v Bosně a Hercegovině
Název práce v češtině: Terapeutické hrdinství: zjednávání posttraumatické stresové poruchy u válečných veteránů v Bosně a Hercegovině
Název v anglickém jazyce: Therapeutic Heroism: Enacting Posttraumatic Stress Disorder among War Veterans in Bosnia and Herzegovina
Klíčová slova: posttraumatická stresová porucha (PTSD); váleční veteráni; vícečetné ontologie nemoci; zjednávání; normativnost; praxiografie; medicínská antropologie; antropologie dobra; bosenská válka 1992–1995; Bosna a Hercegovina
Klíčová slova anglicky: posttraumatic stress disorder (PTSD); war veterans; ontological multiplicity of disease; enactment; normativity; praxiography; medical anthropology; anthropology of the good; Bosnian war (1992–1995); Bosnia and Herzegovina
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Doktorský program Antropologie (24-DAN)
Vedoucí / školitel: Mgr. Yasar Abu Ghosh, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 06.01.2010
Datum zadání: 06.01.2010
Datum odevzdání elektronické podoby:28.06.2017
Datum proběhlé obhajoby: 27.10.2017
Předmět: Obhajoba disertační práce (YDA999)
Oponenti: Mgr. Selma Muhič Dizdarevič, Ph.D.
  Mgr. Ema Hrešanová, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK