Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Reinterpretace tradičních konceptů u Rámmohana Ráje: Adhikára v klasickém a moderním pojetí
Název práce v češtině: Reinterpretace tradičních konceptů u Rámmohana Ráje: Adhikára v klasickém a moderním pojetí
Název v anglickém jazyce: Rammohan Ray's reinterpretation of traditional concepts:
classical and modern approach to the concept of Adhikara
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jaroslav Strnad, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 25.01.2010
Datum zadání: 25.01.2010
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 28.01.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:28.01.2010
Datum proběhlé obhajoby: 28.01.2010
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: Mgr. Ing. Lubomír Ondračka, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK