Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Exilový časopis Sklizeň
Název práce v češtině: Exilový časopis Sklizeň
Název v anglickém jazyce: Exile journal Sklizeň
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Jiří Holý, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.02.2010
Datum zadání: 03.02.2010
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 01.02.2010 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:01.02.2010
Datum proběhlé obhajoby: 01.02.2010
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: doc. Mgr. Michael Špirit, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK