Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Hypotetičnost postav Weinerových próz a způsoby jejich prezentace
Název práce v češtině: Hypotetičnost postav Weinerových próz a způsoby jejich prezentace
Název v anglickém jazyce: The concept of creating figures in Richard Weiner's prose-fiction
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Marie Mravcová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.01.2010
Datum zadání: 05.01.2010
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 01.02.2010 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:01.02.2010
Datum proběhlé obhajoby: 01.02.2010
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Petr Málek, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK