Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Příspěvek k hemodynamice cévních spojení
Název práce v češtině: Příspěvek k hemodynamice cévních spojení
Název v anglickém jazyce: Contribution to the Hemodynamic of Vascular Anastomosis
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: II. chirurgická klinika – kardiovaskulární chirurgie 1. LF UK a VFN (11-00690)
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Jaroslav Lindner, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.01.2010
Datum zadání: 05.01.2010
Datum a čas obhajoby: 03.03.2010 14:30
Místo konání obhajoby: Gynekologicko - porodnická klinika 1. LF UK
Datum odevzdání elektronické podoby:03.03.2010
Datum proběhlé obhajoby: 03.03.2010
Předmět: Obhajoba dizertační práce (B90002)
Oponenti: prof. MUDr. Miloš Adamec, CSc.
  doc. MUDr. Lenka Veverková, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK