Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Vlastnosti a funkce glykokalyxu cerkárií motolic
Název práce v češtině: Vlastnosti a funkce glykokalyxu cerkárií motolic
Název v anglickém jazyce: Features and functions of glycocalyx of trematode cercariae
Klíčová slova: Motolice, Schistosoma mansoni, Trichobilharzia, glykokalyx, cerkárie, schistosomulum, glykoprotein, glykolipid
Klíčová slova anglicky: Trematode, Schistosoma mansoni, Trichobilharzia, glycocalyx, cercaria, schistosomulum, glycoprotein, glycolipid
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra parazitologie (31-161)
Vedoucí / školitel: RNDr. Libor Mikeš, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 04.01.2010
Datum zadání: 24.08.2010
Datum odevzdání elektronické podoby:13.08.2010
Datum odevzdání tištěné podoby:13.08.2010
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2010
Oponenti: RNDr. Martin Kašný, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK