Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Neolitické a eneolitické osídlení Hořovické kotliny se zaměřením na kamennou industrii
Název práce v češtině: Neolitické a eneolitické osídlení Hořovické kotliny se zaměřením na kamennou industrii
Název v anglickém jazyce: Neolithic and aeneolithic settlement in Hořovice basin with focus on stone intrustry
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav pro archeologii (21-UPRAV)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Miroslav Popelka, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 04.11.2009
Datum zadání: 04.11.2009
Datum a čas obhajoby: 04.11.2009 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 04.11.2009
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: prof. doc. PhDr. Ivan Pavlů, DrSc.
  PhDr. Marie Zápotocká, CSc.
 
 
Předběžná náplň práce
uznaná dp
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK