Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Víra na pozadí postmoderního diskursu
Název práce v češtině: Víra na pozadí postmoderního diskursu
Název v anglickém jazyce: Faith in the Background of the Postmodern Discourse
Klíčová slova: víra, postmoderna, gnozeologie
Klíčová slova anglicky: faith, postmodern time, gnoseology
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.11.2006
Datum zadání: 30.11.2006
Datum a čas obhajoby: 12.03.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:25.11.2008
Datum odevzdání tištěné podoby:25.11.2008
Datum proběhlé obhajoby: 12.03.2009
Předmět: Disertační práce (ODSZDIS01)
Oponenti: PhDr. Jaroslava Schlegelová, CSc.
  PhDr. Jana Šturzová, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK