Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Učitel a žáci jako spolutvůrci a konzumenti školního klimatu
Název práce v češtině: Učitel a žáci jako spolutvůrci a konzumenti školního klimatu
Název v anglickém jazyce: Teachers and pupils - producers and consumers of school climate
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Vedoucí / školitel: PhDr. Miroslav Klusák, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.11.2005
Datum zadání: 30.11.2005
Datum a čas obhajoby: 22.09.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:08.07.2009
Datum odevzdání tištěné podoby:08.07.2009
Datum proběhlé obhajoby: 22.09.2009
Předmět: Disertační práce (ODSZDIS01)
Oponenti: doc. PhDr. Jan Lašek, CSc.
  doc. PhDr. Dobromila Trpišovská, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK