Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Klavírní dílo Klementa Slavického
Název práce v češtině: Klavírní dílo Klementa Slavického
Název v anglickém jazyce: Piano Works of Klement Slavický
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Vedoucí / školitel: doc. MgA. Jana Palkovská
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.11.2005
Datum zadání: 30.11.2005
Datum a čas obhajoby: 09.01.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:14.10.2008
Datum odevzdání tištěné podoby:14.10.2008
Datum proběhlé obhajoby: 09.01.2009
Předmět: Disertační práce (ODSZDIS01)
Oponenti: doc. Petr Slavík
  prof. PhDr. MgA. Milan Slavický
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK