Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Trestná činnost související se zneužíváním návykových látek
Název práce v češtině: Trestná činnost související se zneužíváním návykových
látek
Název v anglickém jazyce: Crime Related to Substance Abuse
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra trestního práva (22-KTP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 16.12.2009
Datum zadání: 16.12.2009
Datum a čas obhajoby: 05.03.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:16.12.2009
Datum odevzdání tištěné podoby:16.12.2009
Datum proběhlé obhajoby: 05.03.2010
Oponenti: JUDr. Rudolf Vokoun, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK