Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Fenomen slabomyslnosti v kontextu lidských práv
Název práce v češtině: Fenomen slabomyslnosti v kontextu lidských práv
Název v anglickém jazyce: The phenomenon of dementia in the context of human rights
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Boris Titzl, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.11.2005
Datum zadání: 30.11.2005
Datum a čas obhajoby: 19.06.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:19.05.2009
Datum odevzdání tištěné podoby:19.05.2009
Datum proběhlé obhajoby: 19.06.2009
Předmět: Disertační práce (ODSZDIS01)
Oponenti: doc. PhDr. Bohumil Stejskal, CSc.
  doc. PhDr. Jaroslav Kysučan, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK