Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Het illusieloze personage in romans na de Tweede Wereldoorlog uit de periode 1945 tot 1950
Název práce v jazyce práce (nizozemština): Het illusieloze personage in romans na de Tweede Wereldoorlog uit de periode 1945 tot 1950
Název práce v češtině: Postava bez iluzí v románech po druhé světové válce mezi lety 1945-1950
Název v anglickém jazyce: The character without illusions in novels after the Second World War from 1945 to 1950
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: nizozemština
Ústav: Ústav germánských studií (21-UGS)
Vedoucí / školitel: doc. Dr. Ellen Jacoba Krol
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 23.12.2009
Datum zadání: 23.12.2009
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 28.01.2010 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:28.01.2010
Datum proběhlé obhajoby: 28.01.2010
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: Mgr. Lucie Sedláčková, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK