Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv váhového úbytku obézních subjektů na senzitivitu buněk tukové tkáně vůči stresu endoplazmatického retikula.
Název práce v češtině: Vliv váhového úbytku obézních subjektů na senzitivitu buněk tukové tkáně vůči stresu endoplazmatického retikula.
Název v anglickém jazyce: Impact of weight loss in obese subjects on the sensitivity of adipose tissue cells in relation to stress of endoplasmatic reticulum.
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra antropologie a genetiky člověka (31-110)
Vedoucí / školitel: Mgr. Lenka Rossmeislová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 18.12.2009
Datum zadání: 05.01.2010
Datum odevzdání elektronické podoby:27.08.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:27.08.2012
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2012
Oponenti: RNDr. Michal Koc, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK