Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Význam působení rodičů na dítě v rozvedeném manželství
Název práce v češtině: Význam působení rodičů na dítě v rozvedeném manželství
Název v anglickém jazyce: Importace of parent influence on child in divorced families
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: HTF - Katedra učitelství (28-08)
Vedoucí / školitel: Mgr. Hana Nádvorníková
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 18.12.2009
Datum zadání: 18.12.2009
Datum a čas obhajoby: 09.09.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:09.09.2010
Datum proběhlé obhajoby: 09.09.2010
Oponenti: PhDr. Hana Dvořáčková
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK