Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Výživa při kolorektálním karcinomu
Název práce v češtině: Výživa při kolorektálním karcinomu
Název v anglickém jazyce: Nutrition in Patients with Colon Cancer
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav hygieny 3. LF UK (12-HYG)
Vedoucí / školitel: doc. Lubomír Kužela, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 17.12.2009
Datum zadání: 17.12.2009
Datum a čas obhajoby: 29.06.2011 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:10.06.2011
Datum proběhlé obhajoby: 29.06.2011
Oponenti: doc. MUDr. Alexander Čelko, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK