Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Outdoorové aktivity ve vzdělávání dospělých
Název práce v češtině: Outdoorové aktivity ve vzdělávání dospělých
Název v anglickém jazyce: Outdoor activities in adult education
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a personálního řízení (21-KANPR)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Milan Beneš, Dr.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 17.12.2009
Datum zadání: 17.12.2009
Datum a čas obhajoby: 15.12.2009 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 15.12.2009
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: PhDr. Michaela Tureckiová, MBA, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK