Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Predikce chemosenzitivity na 5-fluorouracil a jeho deriváty u nemocných léčených chemoterapií pro kolorektální karcinom
Název práce v češtině: Predikce chemosenzitivity na 5-fluorouracil a
jeho deriváty u nemocných léčených chemoterapií pro kolorektální karcinom
Název v anglickém jazyce: Prediction of chemosensitivity to 5-fluorouracil
and its derivates in patients treated with chemotherapy for colorectal cancer
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav patologické fyziologie 1. LF UK (11-00180)
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Emanuel Nečas, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 24.04.2009
Datum zadání: 24.04.2009
Datum a čas obhajoby: 24.09.2009 11:30
Místo konání obhajoby: Fyziologický ústav 1. LF
Datum odevzdání elektronické podoby:24.04.2009
Datum proběhlé obhajoby: 24.09.2009
Oponenti: prof. MUDr. David Cibula, CSc.
  prof. MUDr. Martin Vízek, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK