Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Studium fosforylace lidských pepsinů
Název práce v češtině: Studium fosforylace lidských pepsinů
Název v anglickém jazyce: Study of human pepsin phosphorylation
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav patologické fyziologie 1. LF UK (11-00180)
Vedoucí / školitel: Ing. Zdenka Kučerová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 23.06.2009
Datum zadání: 23.06.2009
Datum a čas obhajoby: 08.09.2009 14:00
Místo konání obhajoby: Ústav lékařské biochemie 1. LF
Datum odevzdání elektronické podoby:23.06.2009
Datum proběhlé obhajoby: 08.09.2009
Oponenti: prof. Ing. Jan Káš, DrSc.
  prof. RNDr. Věra Pacáková, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK