Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Sledování úspěšnosti transpalntace pankreatu a možnosti jejího ovlivnění edukací
Název práce v češtině: Sledování úspěšnosti transpalntace pankreatu
a možnosti jejího ovlivnění edukací
Název v anglickém jazyce: Monitoring od pancreas transplantation efficiency
and possibilities of its affection by education
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK (11-00250)
Vedoucí / školitel: MUDr. Tereza Havrdová
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.12.2009
Datum zadání: 15.12.2009
Datum a čas obhajoby: 23.06.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:23.06.2010
Datum proběhlé obhajoby: 23.06.2010
Předmět: Obhajoba diplomové práce (B01602)
Oponenti: doc. MUDr. Jan Kříž, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK