Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Europeizace trestního práva hmotného
Název práce v češtině: Europeizace trestního práva hmotného
Název v anglickém jazyce: Europeanization of substantive criminal law
Klíčová slova: spolupráce v trestních věcech, europeizace, trestní právo
Klíčová slova anglicky: cooperation in criminal matters, Europeanization, criminal law
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra evropského práva (22-KEP)
Vedoucí / školitel: prof. Dr. iur. Harald Christian Scheu, Mag. phil., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.12.2009
Datum zadání: 05.01.2011
Datum a čas obhajoby: 14.02.2011 12:00
Místo konání obhajoby: č. 33
Datum odevzdání elektronické podoby:05.01.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:05.01.2011
Datum proběhlé obhajoby: 14.02.2011
Oponenti: prof. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK