Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Porovnání metod pro stanovení sulfidových aniontů
Název práce v češtině: Porovnání metod pro stanovení sulfidových aniontů
Název v anglickém jazyce: Comparision of methods for sulphide determination
Klíčová slova: sulfidové anionty, odměrná stanovení, jodometrie, argentometrie
Klíčová slova anglicky: sulphides, volumetric determination, iodometry, argentometry
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra analytické chemie (31-230)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Karel Nesměrák, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 15.12.2009
Datum zadání: 31.05.2010
Datum odevzdání elektronické podoby:04.06.2010
Datum odevzdání tištěné podoby:04.06.2010
Datum proběhlé obhajoby: 08.06.2010
Oponenti: RNDr. Václav Červený, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK