Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Hostitelská specifita, diverzita a distribuce malarických parazitů v kontaktní zóně dvou druhů slavíků
Název práce v češtině: Hostitelská specifita, diverzita a distribuce malarických parazitů v kontaktní zóně dvou druhů slavíků
Název v anglickém jazyce: Host specificity, diversity and distribution of avian malaria parasites in a contact zone of two nightingale species
Klíčová slova: kontaktní zóna, slavík, Haemosporida, prevalence, hostitelská specificita, parazitémie
Klíčová slova anglicky: contact zone, nightingale, Haemosporida, prevalence, host specificity, parasitaemia
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra parazitologie (31-161)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Pavel Munclinger, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 14.12.2009
Datum zadání: 14.12.2009
Datum odevzdání elektronické podoby:26.08.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:26.08.2011
Datum proběhlé obhajoby: 06.09.2011
Oponenti: doc. RNDr. Jovana Sádlová, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: doc. RNDr. Jan Votýpka, Ph.D.
Seznam odborné literatury
Bennet GF, Peirce MA, Ashford RW. 1993: Avian Haematozoa ? mortality and pathogenicity. Journal of Natural History 27: 993-1001.
Bensch S, Perez-Tris J, Waldenstrom J and Hellgren O 2004: Linkage between nuclear and mitochondrial DNA sequences in avian malaria parasites: Multiple cases of cryptic speciation? Evolution 58: 1617-1621.
Boecklen WJ and Spellenberg R 1990: Structure of herbivore communities in two oak (Quercus spp.) hybrid zones. Oecologia 85: 92-100.
Derothe JM, Le Brun N, Loubes C, Perriat-Sanguinet M. and Moulia C 2001: Susceptibility of natural hybrids between house mouse subspecies to Sarcocystis muris. International Journal of Parasitology. 31: 15-19.
Derothe JM, Loubes C, Perriat-Sanguinet M, Orth A and Moulia C 1999: Experimental trypanosomiasis of natural hybrids between house mouse subspecies. International Journal of Parasitology 29: 1011-1016.
Durrant KL, Marra PP, Fallon SM, Colbeck GJ, Gibbs HL, Hobson KA, Norris DR, Bernik?B, Lloyd VL and Fleischer RC 2008: Parasite assemblages distinguish populations of a migratory passerine on its breeding grounds. Journal of Zoology 274: 318-326.
Fritz RS, Nichols-Orians CM and Brunsfeld S J 1994: Interspecific hybridization of plants and resistance to herbivores: hypotheses, genetics, and variable responses in a diverse community. Oecologia 97: 106-117.
Hellgren O, Waldenstrom J and Bensch S 2004: A new PCR assay for simultaneous studies of Leucocytozoon, Plasmodium, and Haemoproteus from avian blood. Journal of Parasitology 90: 797-802.
Kimura M, Dhondt AA and Lovette IJ 2006: Phylogeographic structuring of Plasmodium lineages across the north american range of the house finch (Carpodacus mexicanus). Journal of Parasitology 92: 1043-1049.
Martinsen ES, Perkins SL and Schall JJ 2008: A three-genome phylogeny of malaria parasites (Plasmodium and closely related genera): Evolution of life-history traits and host switches. Molecular Phylogenetics and Evolution 47:? 261-273.
Marzal A, de Lope F, Navarro C and Moller AP 2005: Malarial parasites decrease reproductive success: an experimental study in a passerine bird. Oecologia 142: 541-545.
Merino S, Moreno J, Sanz JJ and Arriero E 2000: Are avian blood parasites pathogenic in the wild? A medication experiment in blue tits (Parus caeruleus). Proceedings of the Royal Society of London Series B-Biological Sciencies 267: 2507-2510.
Moulia C 1999: Parasitism of plant and animal hybrids: are facts and fate the same? Ecology 80: 392-406.
Moulia, C, Le Brun, N, Dallas, J, Orth, A. and Renaud F 1993: Experimental evidence of genetic determinism in high susceptibility to intestinal pinworms infection in mice: a hybrid zone model. Parasitology 106, 387-393.
Pagenkopp KM, Klicka J, Durrant KL, Garvin JC and Fleischer RC 2008: Geographic variation in malarial parasite lineages in the common yellowthroat (Geothlypis trichas). Conservation Genetics 9: 1577-1588.
Palinauskas V, Valkiunas GN, Bolshakov CV and Bensch S 2008: Plasmodium relictum (lineage P-SGS1): Effects on experimentally infected passerine birds. Experimental Parasitology 120: 372-380.
Reullier J, Pérez-Tris J, Bensch S and Secondi J 2006: Diversity, distribution and exchange of blood parasites meeting at an avian moving contact zone. Molecular Ecology 15: 753?763.
Sage R D, Heyneman D, Lim K-C and Wilson AC 1986: Wormy mice in a hybrid zone. Nature 324: 60-63.
Storchová R, Reif J, Nachmann M W in press: Female heterogamety and speciation: Reduced introgression of the Z?chromosome between two species of nightingales. Evolution.
?Valkiunas G 2005: Avian malaria parasites and other haemosporidia. CRC Press, Boca Raton, Florida: 946 p.
Whitman TG 1989: Plant hybrid zones as sinks for pests. Science 244: 1490-1493.
Wiley C, Qvarnstörm A and Gustafsson L 2009: Effects of hybridization on the immunity of collared Ficedula albicollis and pied flycatcher F. hypoleuca, and their infection by haemosporidians. Journal of Avian Biology 40: 352-357.
Yotoko KSC and Elisei C 2006: Malaria parasites (Apicomplexa, Haematozoea) and their relationships with their hosts: is there an evolutionary cost for the specialization? Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research 44: 265-273.
Předběžná náplň práce
Hybridní zóny lze využít jako přírodní laboratoře pro studium evoluce bariér křížení, které jsou základem vzniku nových druhů. Ačkoliv parazitace může zásadním způsobem určovat životaschopnost jedinců vzniklých hybridizací a významně tak přispívat ke vzniku a udržování reprodukčně izolačních bariér, byla jejímu studiu v hybridních zónách doposud věnována jen malá pozornost. Předložený projekt je zaměřen na parazitaci dvou druhů slavíků a jejich hybridů. Slavík obecný (Luscinia megarhynchos) a slavík tmavý (L. luscinia) jsou tažní ptáci vyskytující se v Evropě, u nichž při vzájemném kontaktu dochází k mezidruhovému křížení. Sběr krevních vzorků slavíků již proběhl v mnoha evropských zemích, ať už v zóně alopatrie tak i sympatrie (Česká republika, Španělsko, Polsko a Finsko). V rámci jiného projektu jsou také detekováni hybridní jedinci pomocí genetických metod (sekvenování několika genů). Na tomto unikátním souboru vzorků je plánována detekce krevních parazitů ze skupiny Haemosporida (Haemoproteus, Leucocytozoon a Plasmodium). Projekt si klade za cíl zjistit, zda jsou hybridi více parazitovaní více než čisté rodičovské druhy, nakolik jsou rozdílné linie parazitů specifické u rodičovských druhů a zda tito krevní paraziti překonávají mezidruhovou bariéru.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Hybrid zones can serve as natural laboratories for studies of evolution of reproductive isolation, which forms the fundamentals of speciation. Although parasites can considerably reduce fitness of hybrid individuals and contribute to the origin and maintenance of isolation barriers, the role of parasites in the hybrid zones was rarely studied. This project is focused on parasites of two nightingale species and their hybrids. Common Nightingale (Luscinia megarhynchos) and Trush Nightingale (L. luscinia) are European migrants that hybridize in a contact zone. Large number of blood samples has been already collected in both allopatric and sympatric nightingale localities in several European countries (the Czech Republic, Spain, Poland and Finland). Hybrids are detected by genetic metods in the framework of other project. Project focuses on blood parasites of the group Haemosporida (Haemoproteus, Leucocytozoon and Plasmodium). The project aims to compare the level of parasitation in hybrids and pure species, to evaluate parasite lineages specificity, and to asses what parasite lineages are able to switch host in the hybrid zone.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK